Olajszentelés a székesegyházban

olajszenteles2021_15

Az olajszentelést a koronavírus-járvány miatt június 28-án tartották a nagybecskereki székesegyházban. Dr. Német László SVD püspök együtt misézett a Nagybecskereki Egyházmegye lelkipásztoraival.

„Lehet, hogy furcsán hangzik, de úgy vélem, a koronavírus-járvány egyik pozitív hatása, hogy ma tartjuk az olajszentelést. Nagycsütörtökön, amikor a szent háromnapra készülve mindenki siet, nincs lehetőségünk a közös együttlétre és egymásra figyelésre.  Az olajszentelési szentmise így külön tartalmat kap, ezúttal nem az Eucharisztia alapítására, hanem a papi hivatásunkra irányítjuk figyelmünket” – fordult papjaihoz a főpásztor, aki homíliájában a papi hivatásról elmélkedett. – „Az tűnik igazi munkának, ha misézünk, temetünk, betegeket látogatunk, olykor foglalkozunk a bérmálkozókkal. De ugyanúgy hozzá tartozik az is, hogy évente fásítási akciókban vegyünk részt és neveljük a fiatalokat a teremtett világ védelmére.”

Felhívta a figyelmet az emberekkel való közösségvállalásra, idézte Izajás prófétát, majd a Jelenések könyvét. Kiemelte, hogy a papok a hívekkel egységben vannak, a keresztség és a bérmálás révén megkapták a Szentlelket, amely a papszentelés által megerősíti őket hivatásukban. – „Ahhoz, hogy hivatásunkat méltón gyakorolhassuk, Izajás próféta Jézus által mondott szavait kell szem előtt tartanunk: »Az Úr Lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.« /Lk 4,18–19/” – hangsúlyozta a püspök. – „Ne felejtsük el, hogy az Úr lelke van rajtunk, amelyet a pappá szentelésben kaptunk. Ugyanakkor fogadjuk el gyengeségeinket. Emberi módon vezessük közösségeinket, a krisztusi tanítást követve forduljunk hozzájuk! Különleges kegyelmet kaptunk Istentől. Vigyük közelebb Istent az emberekhez és az embereket Istenhez. Ez a feladatunk, ez a hivatásunk!”

A szentmise keretében a Nagybecskereki Egyházmegye lelkipásztorai megújították papi fogadalmaikat, az egyházmegye június 1-én kinevezett általános helynöke, mons. Gyuris László pedig letette a hivatali esküjét.