GYURIS LÁSZLÓ (Mons)

gyurisSzületett Omlódon 1953. szeptember 6.; felszentelve Kevevárán 1977. július 30.; lelkész Versecen (1977); majd Nagybecskereken (1978); továbbá Törökkanizsán (1979); ismét Nagybecskereken (1980); ismét Törökkanizsán (1980); végül harmadszor Nagybecskereken (1980); plébános Székelykevén és Kevevárán (1980-1989); plébános Versecen (1989-2009); ideiglenesen plébános Fehértemplomon is (1989–1991); bíró az egyházmegyei bíróságon (1990-); püspöki tanácsos (1995); A Papi Tanács Ügyvezető Bizottságának elnöke, a Liturgikus Bizottság tagja (2000-2010); Őszentsége kápolnájának lelkésze (2006); plébános Nagybecskereken és Magyarszentmihályon (2009-2019). Plébániai kormányzó Perlaszvároson (2018-2019). Plébános Pancsován, Óborcsán és Tárcsón (2019-).

Tanulmányi végzettsége:
Püspökségi Klasszikus Gimnázium „Paulinum” Szabadka (1968-1972), Hittudományi Kar Innsbruck (1972-1978) diploma 1978, lic. Theol. (1978).

Plébániák: PancsovaÓborcsa, Tárcsó és filiái