A székesegyházban elbúcsúztak Masa Tamás atyától, és köszöntötték Tapolcsányi Emánuel atyát

plebanosvaltas-zr2

Elköszöntek plébánosuktól, Masa Tamás atyától a nagybecskereki hívek július 31-én. Masa Tamás egyházi szolgálatát még diakónusként kezdte Nagybecskereken, ahol több ízben szolgált káplánként. Dr. Német László SVD megyéspüspök 2022. augusztus 1-től a tordai és törzsudvarnoki plébániák és azok leányegyházai megtartásával kinevezte a tamásfalvi plébánia és fíliája, Szerbiattabé, valamint a párdányi egyházközség plébánosává.

Tamás atya szolgálatát a közösség nevében Kovács Oszkár, az egyháztanács elnöke köszönte meg és kívánt neki erőt és kegyelmet további szolgálatához, s ő köszöntötte az új székesegyházi plébánost, Tapolcsányi Emánuel atyát augusztus 7-én.

Emánuel atya káplánként szolgált már a nagybecskereki plébánián, így ő sem ismeretlen a közösség számára. Nagybecskerek mellett Szentmihály plébánosa is, s ő látja el Perlaszvárost és Rezsőházát is. Lelkipásztori feladatai mellett a város középiskoláiban hitoktatóként is tevékenykedik.