Papi áthelyezés Szajánban

A szajáni hívek elbúcsúztak ft. Koncz Tibor esperes atyától, aki évekig volt a szajáni Szent István Király templom plébánosa.

Tibor atya megköszönte a híveknek Isten iránti hűségüket és kérte, hogy ezután is járjanak szentmisére az Úr házába.

A mise végén Tápai Róbert egy verssel búcsúzott. Zombori Vilmos, az egyháztanács elnöke, pedig átadta a hívek ajándékát Tibor atyának. A szentmise után a plébánián folytatódott az ünnepség beszélgetés, ének és agapé keretében.

Köszönet mindenért ft. Koncz Tibor atyának és a jó Isten kísérje további útján erőben, egészségben!

Szaján új plébánosa ft. Bővíz László atya lett, akit nagy szeretettel fogadtak és köszöntöttek a hívek. A jó Isten adjon számára is erőt, egészséget a további munkájához!