Templombúcsú és kenyérszentelés Szajánban

Augusztus 21-én a szajáni Szent István király templomban megünnepeltük államalapító királyunk emléknapját és sor került az új kenyér megszentelésére, valamint a Szent István király szobor megkoszorúzására.

Ft. Bővíz László atya paptestvéreivel Mons. Bogdán József atyával és ft. Pető László atyával mutatta be a szentmiseáldozatot.

Mons. Bogdán József atya a prédikációjában Szent István király tisztelete mellett, kiemelte a család fontosságát. Őszinte vallomásában elmondta, hogy milyen lényeges az ember életében a szeretet, a törődés, az egymásra figyelés úgy a gyermekek, mint az idősek felé…

Ft. Pető László atya biztosította a szentgyónás lehetőségét az egész mise ideje alatt.

Ft. Bővíz László atya megszentelte az új kenyeret és arra kérte a híveket, hogy legyenek hálásak mindenért a jó Istennek. Idén a kevesebb termésért is adjanak hálát és minden nehézséget, bajt, félelmet bízzanak a Teremtőre, aki mindig gondot visel ránk.

A mise végén a fiatalok egy rövid alkalmi műsort adtak elő. Ezután Tóth Zoltán, a szajáni Helyi közösség tanácsának elnöke, néhány szóban beszélt István király érdemeiről, az identitásunk megőrzéséről és a hit fontosságáról.

Az áldás után sor került a plébánia kertben felállított Szent István király szobornak a megkoszorúzására. Először Zombori Vilmos, az egyháztanács elnöke, majd Tóth Zoltán a HK tanácsának elnöke helyezte el koszorúját.

István király Intelmei szolgáljanak útmutatásként a mai keresztény emberek számára is. Különösen tartsuk szem előtt a következő gondolatokat:

„Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.”