Zarándokút megáldása Töröktopolyán

A töröktopolyai Nagyboldogasszony templom új betonalapú zarándokútjának megáldására március 26-án, a szentmisét követően került sor. A töröktopolyai hívek plébánosa és a Mária-kegyhely őre, Mellár József esperesplébános mutatta be a szentmisét és áldotta meg az új utat. A járda a nagykikindai önkormányzat támogatásával készült el. A kikindai képviselő testület nevében Talpai Sándor szólt a megjelentekhez.

Mellár József atya, a kegyhely őre megköszönte a nagykikindai önkormányzatnak az út beruházási költségeinek a fedezését, Talpai Sándor és Kabók Imre uraknak , a nagykikindai KKT  képviselőinek az utánajárást, ügyintézést.