Úrnapja Nagybecskereken

Nagybecskereken az Úrnapi szentmisét hagyományosan az egyházmegye főpásztora, Dr. Német László SVD mutatja be a székesegyházban.

Idén is szép számban vettek részt a hívek az esti szentmisén, tanúságot téve arról, hogy az Úrnapja kiemelkedően fontos és kedves ünnep számukra. A főpásztorral együtt misézett mons. Gyuris László székesegyházi plébános, mons. Tietze Jenő apostoli protonotárius, nyugalmazott székesegyházi plébános és P. Elias Ohoiledwarin SVD. A püspök atya magyar és horvát nyelven mondott  homíliájában az ünnep jelentőségéről, az Eukarisztiában velünk lévő Jézusról beszélt.

Az Úrnapi körmeneten, amelynek három stációja a püspökség és plébánia udvarában, a negyedik pedig a székesegyházban, az Isteni Irgalmasság kápolnájában  volt, a felnőtt hívek mellett részt vettek a legkisebbek, akik virágszirmokat szórtak, valamint a leánykollégium növendékei.