Új plébániai kormányzót kapott Nagykikinda

„Papok és plébánosok jönnek és mennek, de ti maradtok”

Advent első vasárnapján az Assisi Szent Ferencről elnevezett plébániatemplomban szép számban megjelent hittanosok, fiatalok és idősek búcsúztak a nyugdíjba vonuló msgr. Botka József pápai prelátustól, és köszöntötték egykori káplánjukat, Szemerédi Pál atyát, az újonnan kinevezett plébániai kormányzót. Az ünnepi szentmisét dr. Német László SVD püspök mutatta be két paptestvérével együtt.

Harmincegy év nagyon szép idő. Ennyi év alatt nagyon sok mindent lehetett tenni, szervezni, építeni, továbbadni, de ami a legfontosabb, ezek az évek alatt ő a hitet adta tovább. Ő nem olyan pap, aki csak prédikál, hanem bátran nekiáll és még kelt kalácsot is készít, meglehet a legjobbat Nagykikindán – méltatta a főpásztor a több, mint fél évszázados papi szolgálat után nyugalomba vonuló Botka atya munkáját, aki 1977-ben került Kikindára.

Az, hogy a városban több, mint húsz lelkiség van nem csak a papnak a műve, hanem a szentléleké, mely az életünket mozgatja. Papok és plébánosok jönnek és mennek, de ti maradtok, kezdve a legkisebbtől a legidősebbig. Ti vagytok azok, akik véditek az életet itt Kikindán, akik megmutatjátok mit jelent keresztényeknek lenni. Az új plébániai kormányzótokról nem akarok semmit sem mondani. Az egyik dolog az, hogy ismeritek. A másik pedig, a tettei és szavai világosabban beszélnek majd, mint én. Rátok hagyom, és arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok érte, támogassátok, mert fiatal. Zárjátok a szívetekbe, imádkozzatok érte és nyugdíjba vonuló plébánosotokért, aki Szabadkára költözik.

A továbbiakban Tullics György a nagykikindai egyházközség nevében köszöntötte a püspök urat, és az egyháztanács nevében háláját fejezte ki Botka József pápai prelátus úrnak. Az ünnepi beszédek elhangzása után a nagykikindaiak verssel és virággal búcsúztak el eddigi plébánosuktól, és üdvözölték új lelkipásztorukat.