A csókai hívek elköszöntek Csipak Csaba segédlelkésztől

Végezzük el, teljesítsük tehát mi is azt a feladatot, amit Isten nekünk szánt itt és ebben a korban!

Megható alkalmi műsorral köszöntek el a csókai hívek Csipak Csaba segédlelkésztől november 30-án az ünnepi szentmise keretében, aki  a  nagybecskereki plébánián és a püspöki irodában kezdi meg szolgálatát 2008. december 7-én.

Az alkalmi műsor összeállításában Hudák Edit és Dupák Anikó tanítónők segítettek a gyermekeknek, akik az Áldjon meg téged az Úr énekkel búcsúztak Csaba atyától, de a programban szentírási részletek felolvasásával, énekkel és versekkel is szerepeltek. Az alkalmi műsort meghittebbé tette Bajusz Viktor gitárjátéka. A Pro Musica Sacra templomkórus nevében Tápai Tibor a Csöndes estéli zsoltár című József Attila-verssel köszönt el a fiatal lelkipásztortól.

Mellár József helybeli esperes-plébános a saját és az egész egyházközség híveinek nevében megköszönte a Csaba atya eddigi gyümölcsöző munkáját, értük végzett imáit és áldozatait.

– Fáj a szívünk, amikor elköszönünk olyan valakitől, aki a szívünkhöz nőtt. Megszerettünk és megkedveltünk téged – mondta a csókai hívek nevében a plébános, , majd így folytatta: – Amikor néhány évvel ezelőtt áthelyeztek Sándoregyházáról, s a hívek tőlem köszöntek el, többek között egy verssel búcsúztak. Én ma neked mondom el ezt a verset:

Indulj az úton, előre nézz,
Nem tántoríthat ezernyi vész.
Életed útját végig kell járni,
És az út végén Jézus fog várni.

Ha néha gondok csüggesztenek,
Bátran előre, fel a fejed.
Gyalog kell menned, nem lehet szállni,
De az út végén Jézus fog várni.

Szeresd a társad, segítsd meg őt,
Ne hagyd a porban a csüggedőt.
Ezen az úton együtt kell járni,
És az út végén Jézus fog várni.

Most mi is bátran elindulunk,
Az vezet minket, hozzád jutunk,
Nem fogunk soha tétlenül állni,
Mert az út végén Jézus fog várni.

Végezzük el, teljesítsük tehát mi is azt a feladatot, amit Isten nekünk szánt itt és ebben a korban! – fejezte be beszédét a plébános, akinek szavai után Komáromi Mihály, az egyháztanács elnöke a csókai hívek ajándékát adta át csókai szolgálattól búcsúzó Csipak Csaba atyának.