Templombúcsú Töröktopolyán

Bánát egyetlen Mária-kegyhelyén, Töröktopolyán augusztus 15-én, Nagyboldogasszony-napján tartották a templombúcsút. A zarándokok már augusztus 14-én, hétfőn a délutáni órákban megérkeztek és végig járták a keresztutat. Nagyon sok hívő zarándokolt ebbe a kis bánáti faluba, több autóbusz érkezett Bánát egész területéről, és Bácskából is érkeztek. Sokan gépkocsival utaztak Topolyára, mivel mára már kihalt az a régi szokás, hogy gyalog, szekéren, vagy traktorral járnak a topolyai búcsúra.

Az ünnepi előesti szabadtéri szentmise este hét órakor kezdődött, és több százan vettek részt. A megjelenteket msg. Gyuris László nagybecskereki plébános köszöntötte, majd ünnepi beszédében Nagyboldogasszony-napjáról, az egyházi év legnagyobb Mária ünnepéről beszélt.

A szabadtéri ünnepi szentmisét a hirtelen kerekedett szélvihar megzavarta és a hívek biztonsága érdekében a templomban folytatódott a mise. Szerencsére a szentmise végére csendesett a szél, eső nem esett, és megtarthatták a gyertyás körmenetet, amely nagyon felemelő érzést váltott ki, és mindenki lélekben megújulva és megnyugodva tért haza a töröktopolyai búcsúról.