Templombúcsú Nagyboldogasszony tiszteletére

Templombúcsút ünnepeltek augusztus 15-én Torontálvásárhelyen Szűz Mária mennybevételének napján.

A vasárnap délutáni szentmisét Masa Tamás a torontálvásárhelyi katolikus hívek új/régi plébániai kormányzója, illetve paptársai, Csipak Csaba székelykevei plébániai kormányzó és Halmai János segédlelkész celebrálták, melynek keretében megszentelésre került az új gabonalisztből sütött kenyércipó is. Alkalmi műsorral a Vereszki testvérpár, Kszénia és Szebasztián készült.

Az ünnepi sokadalom második részében a hívek a hittanteremben gyűltek össze egy kötetlen hangulatú szeretetvendégségre.