Táskaszentelés Padén

Szeptember 10-én a 8 órai misén a padéi Havas Boldogasszony templomban táskaszentelés volt. Az iskolás gyerekek a templomkertben gyülekeztek, majd ünnepélyesen vonultak be a templomba és a táskáikat és a főoltár elé tették. Mészáros Attila állandó diakónus a homíliában kihangsúlyozta az iskolai és a plébániai hittan fontosságát. Összefoglalta, hogy a hitoktatás célja, hogy a hittanosok megismerjék Jézus örömhírét, tanítását és életét, amint azt Egyházunk tanítja. Célja nem csupán a hitismeretek átadása, hanem a gyermekek és az ifjúság bevezetése a keresztény életbe. Az áldozási könyörgés után Msgr. Fiser János plébános megszentelte a tanfelszereléseket.