„Szép nagy kenyeret adni az Istennek, ne morzsát!” – Msgr. Botka József gyémántmiséje (60 éve) Nagykikindán

Msgr. Botka József nyugalmazott plébános gyémántmisét ünnepelt az Assisi Szent Ferenc plébániatemplomban. A szentmisét paptestvéreivel, ft. Koncz Tiborral, ft. Király Tiborral, ft. Halmai Jánossal és ft. Mellár Józseffel, egykori tanulójával mutatta be a szép számban megjelent nagykikindai, magyarcsernyei, töröktopolyai és kisoroszi hívek előtt. A vasárnap felolvasott evangéliumi rész kiváló alkalmat nyújtott elmélkedésre a papi hivatásról, a kereszthordozásról, amely nem csak az apostolokra vonatkozik, és egyben imádkozásra is serkent újabb papi hivatásokra, amely kereszthordozással jár. Botka atya 31 éven át vezette nagykikindai nyáját. Ennyi év után szinte fel se tudjuk mérni, hogy milyen nyomot hagy egy plébános a közösségben. Ft. Mellár József a szentbeszédben a jubilálóról szólt. Kiemelte, hogy Botka atya a papi tevékenysége mellett a Hitélet folyóiratban is publikált, a rádióban is előadásokat tartott a hitről. Mindezekre készült, majd fejből mondta el őket. Arra tanított, hogy „Szép nagy kenyeret adni az Istennek, ne morzsát!”

Nagykikindáról a homokrévi (Mokrin) plébániát is szolgálta 18 évig. Bánáttopolya Máriás papi mozgalmának cönákulumain is részt vett. Szolgálata alatt felújult az Assisi Szent Ferenc plébániatemplom, bevezették a padlófűtést, megnyílt a Szent Imre otthon a szegény nagycsaládosok számára, akik ingyen lakást kaptak. 18 évig az Irgalmas nővéreknél minden reggel szlovén nyelven misézett. Miután a nővérek visszamentek Szlovéniába, szegény nyugdíjasok számára otthont nyitott. A kilencvenes években megszervezték a külföldi segélyek kiosztását, a karitász, fokolár, háló, cönákulum, karizmatikus imacsoport, bibliacsoport és Szent Ferenc harmadik rendjének bázisközösségeit. Felépült a Szent József új templom és lelkigyakorlatos ház, ahol különféle lelki csoportok tartottak előadásokat, tanfolyamokat vagy lelki gyakorlatokat. A roma családokat évtizedeken át segítette, ezeket roma nyelvű hitoktatással kapcsolta egybe. Lelkipásztori tevékenységéhez tartozott a beteglátogatás, olykor 200 beteghez járt. Fontosnak tartotta, hogy az ember kibéküljön az Istennel, ezzel pedig megvegye a jegyet a mennyországba. Szeretet volt benne. A nyugdíjas évei alatt is tevékeny maradt. Korán kel és naponta szentmisét ünnepel, majd a régi írógépén újabb hitismereti szövegeken tevékenykedik, hogy újabb könyvekkel ajándékozza meg embertársait. Egyik könyvében így vall:

A sikeres munka lelkesít, örömérzettel ösztönöz és a jövő felé irányít. A szeret, a szerénység, az alázatosság nem félrevezetés. Az alázatosság erény, Jézus módszere, evangéliumi szabálya, és tanácsa. Megóv a gőgösségtől, mert a büszkeség leszerel.