Mellár József atya ezüstmiséje Törökbecsén

Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz /Jn 12,24/

Törökbecsén ünnepelte pappá szentelésének 25 éves évfordulóját MELLÁR JÓZSEF esperesplébános Szent Péter és Pál apostolok napján. Az ünnepeltet a család nevében a szentmise kezdetén egy ősi áldással köszöntötte húga, megemlékezve elhunyt szüleikről is. A szentmise zenei szolgálatában, amelyet a szabadkai Pro Musica kórus látta el, Mellár atya unokahúga diplomás egyházzenészként és szólóénekesként aktívan részt vett.

A jubiláns a szentmise kezdetén bocsánatot kért mindazoktól, akiket valamilyen formában megbántott és bocsánatra buzdított minden jelenlévőt, és kérte, imádkozzanak papi és szerzetesi hivatásokért.

Az ünnepi szentmisén Pósa László óbecsei plébános magyarul, míg Masa Tamás nagybecskereki lelkész horvátul mondott homíliát, kiemelve a „derék szolga” és „jó pap” példáját, tanúságtevő magatartását.

Az ünnepelt szolgálati helyein – Székelykevén Kevevárán, Tárcsón, Nagybecskereken, Sándoregyházán, Csókán, Padén, Szanádon, Törökbecsén és Töröktopolyán – mindig nyitott volt és maradt a lelkiségek irányába, támogatta és támogatja az imacsoportokat és a lelki élet fejlődését szolgáló kezdeményezéseket.