Szent Kereszt felmagasztalása

Több évtizede ünnepel a verseci közösség Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, a háromszáz éves hegyikápolna búcsúján. Az idén is megtartották ezt a jeles ünnepet, mert a verseci hegyi kápolna zarándokhely. A kápolnát Őszentsége XIII. Kelemen pápa 1761. március 15-én kegyhelyé avatta.

A Nagybecskereki Egyházmegye több plébániájáról zarándokoltak a hívek, hogy közösségben egy lélekként dicsőíthessék az Istent. A kápolnában a magyar nyelvű szentmisét ft. Masa Tamás székesegyházi plébános celebrálta, Mészáros Attila diakónus és Tápai Leon teológus segítségével. A horvát nyelvű szentmisét pater Ilija Alandžak, a Belgrádi Érsekség esperese mutatta be.

A délelőtti közös imádság után, a hívek az atyákkal együtt lejöttek a hegyről a plébániatemplomba, ahol további lelki programokon vettek részt. Az ünnepélyes szentmisét msgr. Stanislav Hočevar belgrádi érsek-metropolita celebrálta a jelenlévő oltártestvérekkel együtt. Szentbeszédében kiemelte a kereszt jelentőségét, amely részese volt Isten üdvösségtervének, Jézus Krisztus szenvedésének, és legfőkképen jelként ábrázolta, amely felmutat a mennyek országa felé.