Szent Kereszt felmagasztalása Versecen

„A  kereszt fához megyek, mert máshol nem lelhetek, nyugodalmat lelkemnek…“

Hangzott el a zarándok hívek ajkán az ének szeptember 14-én a verseci hegyi kápolna búcsúján. Jézusra tekintve, (a felújított hegyei keresztnél) amint kezeit a kereszten széttárja, felismerhetjük Isten végtelen szeretetét. A keresztfához megyünk, és életünk megváltozik. Ott a hegy tetején találkozunk, a végtelenül kegyelmes Istennel.

A búcsút keresztúttal kezdtük a kálvárián melyet Tápai Leon diakónus vezetett, a bánáti lelkipasztorokkal együtt. Térdet hajtva imádkoztunk:  „mert a Te Szent Kereszted által megváltottad a vilagot“. 11,30 perckor a búcsúi szentmisét Dr. Német Lászlo SVD bánáti megyéspüspök celebrálta papjaival együtt, prédikációjában rámutatva a kereszt lényegére napjainkan, és fontosságára életünkben.

A plébánia templomban délután 17 óratól az ünnepi szentmisét msgr. Gyuris László általános helynök celebrálta a kerületi paptesvérekkel. A mise végén a helybeli plébáninai kormányzó Ft. Palatinus Alen megköszönte a paptestvérek és a hívek jelenlétet és szorgalmas munkájukat, majd a szentmise után állófogadásra szólította a híveket. A templom orgonája felújításon fog átesni a közel jövőben, így a búcsúi szentmise végén Irénke a székelyi kántor ünnepélyes akordokkal elbúcsúztatta.

Az ünnepi mise után a hívek a Szent Kereszt ereklye előtt meghajolva fejezték ki hódolatukat, és hálájukat az Üdvozítő iránt, aki kereszthalála által váltotta meg a világot.