Nagybecskereken megünnepelték az Egyházmegye védőszentjének ünnepét

Szombaton, 2022. szeptember 24-én ünnepelték Nagybecskereken az Egyházmegye védőszentjének, Szent Gellértnek az ünnepét. Az ünnepségen jelen voltak az Egyházmegye újonnan megválasztott tanácstagjai is, akik délelőtt 10 órától egy előadáson vettek részt „az egyháztanács intézményének szerepe és jelentősége a hatályos kánonjog és jogfejlődése tükrében” címmel, amelyet a magyar ajkú egyháztanácstagoknak Dr. Kiss Gábor az Egri Főegyházmegye érseki bíróságának a titkára, míg a szláv ajkú tanácstagoknak a főpásztor Dr. Német László SVD tartott.

Az előadás után a főpásztor kiosztotta a Gellért díjakat azoknak a személyeknek, akik ezt a plébániáikon végzett odaadó, önkéntes munkájukkal kiérdemelték és akiket az egyházközösségük a plébánosukkal együtt felterjesztett a Püspöki Hivatal felé és a Hivatal azt elfogadta.

Ezután szentmisével folytatódott az ünnepség amelyet Dr. Német László SVD püspök mutatott be paptestvéreivel. A szentmise végén a jelenlévők átvehették az Egyházmegye első szinódusáról készült könyvet.

Az ünnepség agapéval és jó hangulatú társalgással zárult.