Szajáni hírek

Mindenszentek és halottak napja

Mindenszentek napján a szajáni temető kápolnájában tartottak szentmisét. Ezen a napon rövidített órák voltak az iskolában. Így mi gyerekek is sokan részt vettünk a misén. Többen ministráltunk és felolvastunk. Ft. Koncz Tibor atya szép prédikációt tartott és kihangsúlyozta, hogy fontos nekünk is a szentek példáját követni. A mise után a nagykereszthez mentünk imádkozni, majd következett a sírszentelés.

A családommal én is meglátogattam az elhunyt rokonaink sírját. Virágot, gyertyát vittünk és imádkoztunk értük. Számomra mindig nagyon megható és egyben szomorú is ez az ünnep, de azért örülök, hogy van 1-2 nap az évben, amikor szinte mindenki kimegy a temetőbe és a szeretteire emlékezik.

Kátity Anna


Mindenszentek az üdvözült lelkek emléknapja, amelyet a katolikus keresztény világ november 1-én ünnepel. Idén is, mint minden évben, a szajáni temető kápolnájában volt a szentmise megtartva. Sokan részesültünk a szentmise áldásában. A rövidített órák miatt, mi iskolások is részt vettünk a misén.

November 2-án van a halottak napja, amely egy nappal követi a mindenszentek ünnepét. Ezen a napon meggyújtunk egy-egy gyertyát elhunyt szeretteinkért, akik már nincsenek közöttünk. A temetőbe sokan látogattak el idén is, hogy virágot vigyenek hozzátartozóik sírjára.

„Nem múlnak el, kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
( Juhász Gyula)

Domonkos Fanni


Látogatóban jártam

szajan_1A múlt héten elmentem egy kedves idős nénihez, aki már 73 éve itt él Szajánban. Mivel mindig ott látom a templomban, így megkértem, hogy meséljen egy kicsit arról, milyen volt régen a hívő emberek élete. Örömmel mesélt a régi szokásokról. Elmondta, hogy amikor ő kislány volt, a lányoknak a templomban a jobb oldalon, a fiúknak pedig bal oldalon kellett állniuk. Nem volt szabad a padban ülniük. Amikor idősebbek lettek, a lányoknak még mindig a padok előtt kellett állni, de a fiúk már felmehettek a kórusra. Azok, akik nem szerettek volna a kóruson énekelni, a kórus alatt kellett állniuk. A templomba mindig a szép ünneplő ruhájukban mentek.

A Mária-lányokról is mesélt. Ők nagyobb ünnepeken fehér ruhába öltöztek. Elmondta, hogy a május és az október is a Szűzanya hónapja. Megmutatta a rózsafüzérét és elmagyarázta, hogy minden szemnek megvan az imája és a 11. szem a titok. Ezután több imakönyvet is mutatott és még énekelt is Mária-dalokat. Ez a kedves néni még ma is rendszeresen eljár a templomba, amikor csak az egészsége megengedi. Azt mondja, imádkozik a fiatalokért és azért, hogy mi is rendszeresen járjunk az Isten házába.

Bera Emese


Szűz Mária tisztelete Szajánban

rozsafuzerSzajánban az idősebb asszonyok október folyamán együtt imádkoznak Szűz Máriához. Október a Szűzanya hónapja, októberi ájtatosságnak is nevezik.

A nagymamámat, aki 60 éves, megkértem, hogy meséljen nekem erről az ájtatosságról, mivel ő is szokta végezni. Elmondása szerint ezt az imát a Szentolvasóval végzik. Négy fajta rózsafüzért imádkoznak: hétfőn és szombaton az örvendeteset; csütörtökön a világosság titkait; kedden és pénteken a fájdalmasat; szerdán, valamint vasárnap a dicsőségeset. Az ima után közösen énekelnek Szűz Mária-énekeket és kérik az ő közbenjárását.

Szeretnék jövőre én is csatlakozni ezekhez az asszonyokhoz és részt venni az októberi ájtatosságon.

Domonkos Fanni