Egyházmegyei Rajzpályázat Díjkiosztója: „Egy történet templomunk védőszentjének életéből”

Június 15-én a nagybecskereki plébánia udvarán gyűltek össze az „Egy történet templomunk védőszentjének életéből” című egyházmegyei rajzpályázat díjazottjai. A rendezvényen 22 lelkes gyermek vett részt, akit megannyi felnőtt: szülő és hitoktató kísért, akik Éli atyával közösen énekeltek és ismerkedtek egymással. A vidám és barátságos hangulatban telt ismerkedés után a gyerekek átvonultak a templomba, ahol megtekintették a díjazott rajzokat.

A székesegyházban Emánuel atya mesélt a gyermekeknek Szent Gellért életéről, aki az egyházmegye védőszentje. Szent Gellért inspiráló történetei és élete a hit és az áldozatvállalás példáját állították a jelenlévők elé.

Ezt követően a püspök atya köszöntötte a gyerekeket, majd együtt imádkoztunk. Az ima után következett a várva várt pillanat, amikor a püspök atya átadta az okleveleket és díjakat. Az ajándékokat a Szent István Társulat nagylelkű támogatásának köszönhetjük, akik ilyen módon hozzájárultak a rajzpályázat sikeres lebonyolításához.

A díjkiosztó ünnepség végén a gyermekek boldogan vették át megérdemelt jutalmaikat, és egy közös fénykép is készült a győztesekről. A rendezvény nemcsak a művészi tehetséget és a kreativitást ünnepelte, hanem a közösség összetartását és a vallásos elkötelezettséget is erősítette.

Reméljük, hogy jövőre is hasonló lelkesedéssel és részvétellel tudjuk megszervezni a rajzpályázatot, hogy továbbra is erősítsük gyermekeink hitbéli és közösségi életét.

A dijazott rajzok az alábbiakban megtekinthetők.