Nem elég jóra vágyni…

2016. augusztus 27-én Torontáltordán a közép-bánáti Háló találkozón vettünk részt mintegy hatvanan. A szervező torontáltordaiakon kívül Muzslyáról, Nagybecskerekről, Törökbecséről, Torontálorosziról, Nagykikindáról, Óbecséről, Adáról, Moholról, Padéról, Zentáról, sőt Budapestről is érkeztek résztvevők. A meleg nyárvégi idő, a kedves baráti fogadtatás, a gördülékeny szervezés és a Bethlen Gábor Alap Zrt. támogatása, mind biztosítéka volt, hogy szép találkozó elé nézünk. Bevezetőt Schön György, a Háló Kárpát-medencei vezetőségének tagja mondott sajátságos módon, majd Váci Mihály: Még nem elég című megzenésített versét adta elő. Ezután Halmai Tibor, a délvidéki Háló vezetője képes beszámolót tartott a nemrég véget ért Kárpát-medencei XV. Háló táborról, ezzel lelkesítve az egybegyűlteket.

Meghívott vendégelőadónk ft. Masa Tamás nagybecskereki káplán „Nem csak kenyérrel él az ember” című tartalmas, jól felépített és lendületes előadásával könnyebbé tette az ezt követő kiscsoportos beszélgetést, irányt és ihletet adva a személyes megosztásokhoz. Rádöbbentett arra, hogy Isten minket többre hívott, mint a földi boldogság. Nekünk adta mindenét. Olyan dolgot ígért, amit senki más nem adhat meg nekünk rajta kívül – az örök életet. Hogy ezt elnyerjük, hallgatnunk kell a lélek szavára. Meg kell ismernünk Istenünket, vagyis olvasnunk kell a Szentírást, ahol Isten igéje táplál minket. Élnünk kell a lehetőséggel, hogy az égi kenyeret, Jézus Krisztus testét és vérét minél sűrűbben magunkhoz vegyük az Oltáriszentségben. Ez az égi kenyér folyamatosan formál és kegyelmeket ad, hogy mi is közvetítsük szavainkkal és tetteinkkel környezetünk számára az Örömhírt, az Evangéliumot, mondta Tamás atya.

A csoportbeszélgetés után finom ebéd következett, majd délután megismerkedtünk Torontáltorda település múltjával és jelenével, valamint a híres Jordán-Szent György keserűvízzel, Lázár György és Rajovity Kalina jóvoltából. Az ezt követő rövid kulturális programban a helyi asszonykórus népdalcsokorral, a fiatal táncosok pedig egy modern tánckoreográfiával kedveskedtek a résztvevőknek.

A találkozó a Nepomuki Szent János plébániatemplomban szentmisével ért véget, amelyet Masa Tamás és Vreckó Ferenc atyák koncelebráltak. Búcsúzáskor már együtt terveztük az új együttlétet, ugyanis szeptember 17-én a moholi szervezőcsapat várja találkozásra a közösségre vágyókat egy újabb egész napos Háló találkozóra. Addig se feledjük el  Váci Mihály intelmeit:

Nem elég jóra vágyni:
a jót akarni kell!
És nem elég akarni:
de tenni, tenni kell!