Muzslyai bérmálkozók az Egyházmegyei Zsinati megnyitón

Vasárnap délután a nagybecskereki székesegyházba látogattunk a muzslyai bérmálkozókkal, akik huszonöten voltak. Dr. Német László SVD püspök megnyitotta az első Egyházmegyei Zsinatot a székesegyházban. A zsinat mottója: „Jó nekünk itt.”

A szentmise kezdetén Palatinus Alent a diakónusok közé fogadta.  December 8-án lesz a diakónussá szentelésének a napja.

A zsinati bizottságok kinevezése következett. Kivonuláskor mécseseket osztogattak. A szentmise után a hívők a  meggyújtott mécsesekből szívet formáltak a templom előtti téren.

Különleges élményben volt részünk.

Bajtai Kira Anna

Kép: Borbély Tivadar