Mózes, a remény embere – Egyházmegyei hittantáborok Nagykikindán

Alighogy befejeződött a tanév, megkezdődött a nyári táborok ideje. Nagykikindán egy hét alatt két egyházmegyei tábort szerveztek fiúknak a Szt. József lelkigyakorlatos házban.

Az első június 22−25-e között volt, melyre mintegy harminc 4. és 5. osztályos fiú érkezett Töröktopolyáról, Padéról, Magyarcsernyéről, Törökbecséről, közben napközben csatlakoztak hozzájuk nagykikindai társaik. A gyerekekkel Palatinus Alen, lukácsfalvai papnövendék, Micsik Béla, törökbecsei hitoktató és népi hangszerkészítő, Tápai Leon, paulinista és Fleisz Attila hitoktató foglalkozott. Msgr. Mellár József közép-bánáti esperes a tábor hivatásgondozó referense volt.

Mint ismeretes, az egyházmegye az idei évet a Remény évének nyilvánította, így a tábor Mózesről, a remény emberéről szólt. A napi program reggel fél nyolckor tornával kezdődött, amit ima és reggeli követett. Így felerősödve a táborlakók elmélkedéssel folytatták a napot Mózesről, a remény emberéről. Ebéd után énekpróbát tartottak. A programban mintegy 7-8 ének megtanulása volt. Ezek után csoportmunka volt, de a játék sem maradt el. A délutáni uzsonnát követően szentmisén vettek részt a fiatalok. Az est közös szórakozással telt el.

A sűrített program ellenére gyorsan eltelt a táborozás. Szántó Erzsébet, Kürti Magdolna és Mellár Irén volt, aki, a táborlakók napi közellátásáról gondoskodott.

Június 25-től 28-áig a 6. és 7. osztályos fiúk, főképpen padéi fiatalok voltak a második hittantáborozás részvevői, akikkel Mellár atya mellett Mészáros Attila hitoktató és msgr. Bogdán József atya foglalkozott.

 betlen
A hittantábort a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatta.