Missziós előtalálkozó Versecen

November 6-án, vasárnap este Versecen első alkalommal került megszervezésre az a programsorozat, amellyel a helyi közösség tagjai saját missziós alkalmukra készülnek. Az első találkozón  Geng Noémi, a Pasztorális Iroda vezetője tartott előadást, melyben a misszió fogalmát járta körül, annak teljesebb jelentésére világított rá. Beszélt a népmissziókról is, valamint arról, hogy misszióra mindannyiunknak szüksége van, úgy a személyes életünkben, mint közösségként, Egyházként. A plébániaközösség hívei örömmel kapcsolódtak be, így ők is megoszthatták véleményüket, tapasztalataikat a témáról. Ezt követően, a plébániai kormányzó, Palatinus Alen atya mondta el, hogy annak apropóján szól ez a találkozó a misszióról, mert ezzel egy közös missziós útra szeretné meghívni a plébániaközösség híveit. Végül pedig Gyuris László atya is röviden beszélt a misszió jelentőségéről, a közösség találkozásának fontosságát világította meg. Az este további része felszabadult hangulatban, beszélgetésekkel telt, valamint agapéval zárult.

A missziós várakozás következő programja december 18-án az adventi vásár lesz, melyre az első találkozó nagyszerű élménye után lelkesen készül a plébániaközösség.

A népmisszió meghatározása a Magyar Katolikus Lexikon alapján:

„A vallásosság fölélesztését és elmélyítését célzó prédikáció- és ájtatosság-sorozat. A hagyományos formájában 5-8-10 napig tartott. Általában több missziós atya jött a plébániára, megosztva beszéltek és gyóntattak. A beszédeknek kötött rendje volt, s a katolikus hit és erkölcs összes alapvető igazságát felölelték.”