Médiák képviselői

2022. június 28-án a nagybecskereki püspökség udvarán fogadta Dr. Német László nagybecskereki megyéspüspök a médiák és újságok képviselőit egy kötetlen beszélgetésre.

A főpásztor megköszönte a jelenlévőknek az egész évi munkájukat és háláját fejezte ki, hogy különböző felületeken tudósítanak az egyházmegyében történő eseményekről.