Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki mons. Tietze Jenő apostoli protonotáriust

A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki mons. Tietze Jenő apostoli protonotáriust, nyugalmazott nagybecskereki plébánost március 15-e alkalmából. A járványügyi helyzet miatt a díjat október 13-án, Szabadkán Csallóközi Eszter főkonzul adta át a kitüntetettnek. A díjátadón részt vett Dr. Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök és Pastyik Róbert általános helynök, valamint az egykoron a Nagybecskereki Egyházmegyében szolgálatot teljesítő Lívia és Bernadett nővér a Miasszonyunkról nevezett Bácskai Nővérek rendjéből.

Mons. Tietze Jenő Nagybecskerek szülötte, a helyi Állami Magyar Főgimnázium diákja volt, majd a zágrábi Hittudományi Karon folytatta tanulmányait. Szülővárosában szentelték pappá 1963-ban. Nagybecskerek hívő népét több mint negyven éven át szolgálta szeretettel, alázattal. A székesegyházi plébánia minden betérő előtt nyitva állt, akár jó szóra, akár anyagi vagy egyéb jellegű segélyre volt szüksége. Szülővárosát, annak lakóit, s a templomot, amelynek 1974 és 2009 között plébánosa volt, ismerte, szerette.

A Szerbiai Máltai Szeretetszolgálat lelkésze volt 1993 és 2009 között, 2004 óta a Jeruzsálemi Templomos Lovagrend lovagja és commendatora, 2006 óta a temesvári Szent György Székesegyház káptalanának tiszteletbeli kanonoka.

Áldásos tevékenységét számos díjjal ismerték el: Hűség a Hazához Érdemkereszttel, az 1956-os Magyar Szabadságharc Érdemkereszt I. fokozatával, Mocsáry Lajos-díjjal, Aracs-díjjal és Szuverén Máltai Lovagrend kitüntetéssel.

Képek: Pannon rtv