Levél a Nagybecskereki Egyházmegye minden tagjához

Az elmúlt hónapok eseményei sok tervünket átírták. Nem feltétlenül meghiúsították azokat, de mindenképp egy más hozzáállásra sarkalltak mindannyiunkat.

Az egyházmegyei zsinati munka is más tempóban, más formában halad tovább. A zsinatot megnyitó dekrétumban ezt olvassuk a zsinati időszakról: „Egyházmegyei zsinatunk egy három éves kegyelmi idő, egy intenzív munkafolyamat, mely akkor igazán eredményes, ha mindannyian bekapcsolódunk.”

Bár a személyes találkozásokra és beszélgetésekre még várnunk kell, a Szentlélek ebben az időszakban is munkálkodik bennünk. Be tudunk most is kapcsolódni a zsinati folyamatokba, ha szívünkben hordozzuk és Isten elé visszük azt a vágyunkat, hogy egyházmegyénk és annak minden tagja hitben megújuljon, hogy elmerüljünk az Isten szeretetében és megerősödjünk az embertársi szeretetben.

Mindenkit arra hívok és bátorítok, hogy foglaljuk imáinkba a zsinatunkat. Kérjük a Szentlelket, hogy adjon tisztánlátást és éberséget, hogy felismerjük az elmúlt nehéz időszak gyümölcseit, s így megújult szívvel várjuk a személyes találkozásokat. Életadó Szentlélek! Engedd, hogy megújító szereteted eszközei legyünk a mi bánáti földünkön!

Ámen