Küldetés? Misszió! – Bemutatkozik a Zsinati Iroda vezetője

A nevem Kántor Viola, Romániában, Marosvásárhelyen születtem a szüleim negyedik gyermekeként. Egyetemi tanulmányaimat Kolozsváron végeztem a Római Katolikus Teológia Karon Teológia Szociális Munka Szakon. A szüleim mindig segítőkészségre, odafigyelésre, a másokkal való törődésre tanítottak, így felnőve az fogalmazódott meg bennem, hogy én is segíteni szeretnék másokon, így lettem szociális munkás.

A teológia iránti szeretetem és érdeklődésem alapképzés alatt erősödött meg igazán és azt éreztem, hogy az itt elsajátítottakat kamatoztatni szeretném. A doktori dolgozatom témája az egyház megújulása, ez pedig tudjuk Ferenc pápa tanításaiból, hogy úgy tud megvalósulni, ha önmagunkra, mint missziós tanítványokra tekintünk, akiknek feladata, hogy a megtapasztalt isteni szeretet örömhírét továbbadjuk másoknak (EG 120). Ferenc pápa arra is meghív mindannyiunkat, hogy engedelmeskedve Isten hívásának lépjünk ki saját kényelmünkből, legyünk bátrak nyitni mások felé és azokhoz fordulni, akiknek szükségük van az evangélium világosságára (EG 21).

Ferenc pápa buzdításai és a tenni akarásom nyomán nagyon örültem, amikor lehetőséget kaptam arra, hogy ide, Önök közé, a bánáti katolikusok közé jöjjek és a Zsinati Iroda vezetőjeként konkrétan munkálkodhassam egy közösség tagjaként azon, amire otthon, egyedül talán nem lettem volna képes. Várakozással és kíváncsisággal tekintek az előttem/előttünk álló évekre és az a vágyam, hogy mindannyian megtapasztaljuk azt, hogy „Az élet, amennyiben elajándékozzák, megerősödik – de elgyengül az elszigeteltségben és a jólétben. Valójában azok élvezik jobban az élet lehetőségeit, akik elhagyják a biztonságos kikötőt, és belevetik magukat a küldetésbe, hogy közöljék az életet másokkal.” (A Latin-Amerikai és Karibi Püspökök V. Általános Konferenciája, Aparecidai dokumentum, 2007. V. 31., ld. EG 10)