Poslanje? Misija! – Predstavlja se upravnica Kancelarije Sinode – Zrenjaninska Biskupija

Poslanje? Misija! – Predstavlja se upravnica Kancelarije Sinode

Zovem se Kantor Viola, rođena sam u Targu Mureš, u Rumuniji, kao četvrto dete mojih roditelja. Diplomirala sam Socijalnu teologiju na katoličkom teološkom univerzitetu u Klužu. Roditelji su me uvek učili da budem od pomoći, pažljiva, brižna prema drugima. Odrastajući u tom duhu rodila se želja da pomognem drugima, pa sam tako postala socijalni radnik.

Tokom osnovnih studija, ljubav prema teologiji i moje interesovanje osnažili su u meni želju da iskoristim primljene darove. Tema moje doktorske disertacije je obnova Crkve, a iz učenja pape Franje znamo da se ona može ostvariti onda kada gledamo na sebe kao na učenike misionare, čiji je zadatak preneti radost doživljene božanske ljubavi drugima (EG 120). Papa Franjo sve nas poziva da budemo poslušni Božjem pozivu i da izađemo iz vlastite udobnosti, da budemo otvoreni prema drugima i prema onima koji trebaju svetlo evanđelja (EG 21).

Potaknuta Papinim rečima i željom da i ja učinim nešto, veoma sam se obradovala kada sam dobila priliku da dođem ovde među Vas, među katoličke vernike Banata i da kao Šef Kancelarije Sinode, u svojstvu člana zajednice, konkretno radim na onome što sâma, verujem, ne bih bila u stanju da sam ostala kod kuće. S iščekivanjem i radoznalošću gledam na godine koje su predamnom/pred svima nama, sa željom da svi iskusimo da „Život jača kada se daje, a kopni u osamljenosti i lagodnosti. Više koriste mogućnosti što ih život pruža oni koji napuštaju sigurnu obalu i s velikom se ljubavlju i oduševljenjem upuštaju u misiju prenošenja života drugima.“ (Peta opšta konferencija biskupa latinske Amerike i Kariba, Dokument iz Aparecide 29.06.2007., vidi EG 10)