KÖZLEMÉNY

„Mindennap készen vagyok meghalni, hiszen büszkeségem vagytok, testvérek, Urunkban, Jézus Krisztusban” /1Kor 15, 31/

A nagybecskereki megyéspüspök és az egyházmegye papsága, együtt az elhunyt rokonságával, Isten akaratában megnyugodva, szomorú szívvel tudatja, hogy

Főtisztelendő
Mons. FISER JÁNOS
pápai káplán, általános helynök, plébános

életének 61., papságának 36. évében
2019. október 28-án, tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Elhunyt paptestvérünk földi maradványait 2019. október 31-én 9 órakor ravatalozzuk fel a sándoregyházai plébániatemplomban, majd a 11 órakor kezdődő engesztelő gyászmisét követően a sándoregyházai temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Nyugodjon békében!