Eltemették mons. Fiser Jánost

Szülőfalujában helyezték örök nyugalomra az október 28-án tragikus hirtelenséggel elhunyt mons. Fiser János általános helynököt.

Az Északi esperesi kerület papsága, valamint a padéi, tiszaszentmiklósi és hódegyházi hívek október 30-án szentmise keretében vettek búcsút tőle.

Temetése október 31-én Sándoregyházán (Ivanovo) volt.  A gyászmisét és a beszentelést mons. Martin Roos  nyugalmazott temesvári püspök vezette, a szentmisében az elhunytról Erős Mihály esperesplébános emlékezett meg.

Fiser János atya karizmatikus személyiség volt, aki mind nemzeti, mind vallási kérdésekben bátran megnyilatkozott. Temetésén egyházi méltóságok, világi, politikai és közéleti személyek egyaránt részt vettek paptestvéreivel és az őt tisztelő hívekkel együtt.