Kis közösség nagy öröme

November kettős örömünneppel kezdődött a dél-bánáti szórványközösség, Károlyfalva (Banatski Karlovac) hívei számára.

November elsején a helyi temetőben ERŐS MIHÁLY plébános megáldotta az újonnan felállított keresztet.

A templombúcsú, Borromeo Szent Károly ünnepe alkalmából november 3-án első ízben mutatott be szentmisét a valamikor patinás templomban DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD nagybecskereki püspök.

karolyfalvaKárolyfalva híveinek lelki gondozását a verseci plébános látja el. Az idei évben a templombúcsú igazi örömünnep volt a település híveinek, hiszen a püspök atyával együtt misézett jelenlegi plébánosuk, Erős Mihály atya és előző plébánosuk, MSGR. GYURIS LÁSZLÓ ATYA is.