Keresztek felújítása Szajánban

November 3-án a szentmise után ft. Király Tibor atya a hívekkel együtt kivonult a felújított utcai kereszteket megáldani. Szajánban összesen 8 feszület van a temetőben levő nagykereszt és a templom udvarában levő kereszteken kívül. Ezeket a feszületeket még az őseink állították fel és azóta már többször lettek felújítva. Most 3 kereszt lett tatarozva a falu különböző pontjain. A kezdeményező Palatinus Zoltán ezermester volt és hozzá csatlakozott Tóth András asztalosmester. A szükséges anyagokat is ők adományozták. A munkájukban segítségükre volt Palatinus Erzsébet, aki az újra festést végezte. Kabók Lajos és családja is kivette a részét az egyik kereszt részleges felújításában. Ezt már évek óta ők tartják karban. A többi keresztről is más-más családok gondoskodnak. Most két keresztnek új alap is lett kiöntve és az eredeti kézzel készített téglából lett az alapzat felrakva. Erre került az akácfából kidolgozott kereszt. A bádogos munka sem maradhatott el, hogy megvédje a feszületet az idő vasfogától.

A keresztek megáldásán részt vett Tóth Zoltán polgármester és szép számban gyűltek össze a hívek is, akik virágokat helyeztek a felújított feszületek köré.

A kereszt tiszteletekor emlékezünk arra, hogy Krisztus tanítványai vagyunk és annak valljuk magunkat. A felnőtteknek kötelességük megtanítani gyermekeiket arra, hogy nagy tisztelettel köszöntsék Jézust valahányszor elmennek egy útszéli kereszt mellett.

Köszönjük a keresztek felújításában résztvevők önkéntes munkáját és adományát. A jó Isten áldása kísérje őket és Szaján egész lakosságát!