Kántorok és liturgiában segédkezők találkozója

A Nagybecskereki Egyházmegye kántorainak és liturgiában segédkezőinek találkozóját április 27-én tartották. A jelenlévőket Dr. Német László SVD püspök köszöntötte, egyúttal megköszönte szolgálatukat, amelyet lelkiismeretesen végeznek Isten dicsőségére és embertársaik javára.

A liturgiában segédkezőknek – sekrestyések, templomdíszítők, takarítók stb. –  mons. Fiser János általános helynök tartott előadást. Kiemelte munkájuk fontosságát, ugyanakkor praktikus tanácsokat, útmutatást is adott szolgálatuk végzéséhez.

A kántoroknak Détári Margita zenetanárnő, aki maga is gyakorló kántor tarott előadást Hogyan válasszunk éneket? címmel. Az elméleti tudás mellett gyakorlati tanácsokkal is szolgált, s betanította kántortársaival azt az Alleluját, amelyet még a párizsi Notre-Dame székesegyházból hozott Szakály József atya.

A szentmisét a találkozó házigazdája, mons. Fiser János mutatta be Szemerédi Pál magyarcsernyei plébánossal és Elias Ohoiledwarin SVD atyával, a zenei szolgálatot az egyházmegye kántorai látták el. Az összejövetel reményteljes üzenete, hogy nem csak a lélekben fiatal korosztály volt jelen, hanem  fiatal felnőttek is, akik szívesen vállalják az egyházi szolgálatot.