Hitoktatók lelkinapja a püspökségen

A Nagybecskereki Egyházmegye hitoktatóinak lelkinapját április 24-én tartották a püspökségen. Szent Ferenc Kisnővérei – Márta nővér és Rita nővér – az idei lelkinap fókuszába a változást helyezték.

A résztvevők műhelymunkák keretében dolgozták fel az adott témát. Közösen gondolkodtak egy-egy bibliai részletről (Zakeus történetéről és a házasságtörő asszonyról), volt énektanulás, rajzolás. Egymást gazdagították a változással kapcsolatos gondolataikról a mindennapi életben, munkában, az azt elősegítő és gátló tényezők megfogalmazásával és elemzésével. A közös ebéd és a szünetek személyes beszélgetésekre (is) alkalmat nyújtottak. Bánátban huszonkét iskolai hitoktató tevékenykedik, akiknek nagy kihívást jelent az egyre csökkenő tagozatok száma, az egyre inkább gyarapodó szórványközösségek száma, s a mind nagyobb fokú elvárások a hittantanárok irányában.

A találkozó közös szentmisével zárult, amelyet Palatinus Alen atya mutatott be, a zenei szolgálatot a nővérek látták el.