Jó nekünk itt!

A Nagybecskereki Egyházmegye plébániai zsinati animátorainak második találkozóját december 1-jén tartották Muzslyán mintegy 100 résztvevővel.

A találkozó házigazdája DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD megyéspüspök volt, aki miután üdvözölte a püspökség egész területéről érkezett animátorokat, velük együtt magyar és szerbhorvát nyelven imádkozta a zsinati imát.

DR. CSISZÁR KLÁRA pasztorálteológus, a zsinati folyamatok teológiai tanácsadója rövid ráhangolódását követően a résztvevők hat csoportban dolgozták fel a találkozások meglepetéseit: megfogalmazták a zsinati csoportjaikban megélt örömöket, nehézségeket és a motivációkat.

A csoportvezetők – PASTYIK RÓBERT atya, a horvát anyanyelvű csoport vezetője; MONS. GYURIS LÁSZLÓ pasztorális helynök, OROS MIHÁLY, MÉSZÁROS ÁKOS, valamint JÓNICA XÉNIA és KÁNTOR VIOLA doktoranduszok – prezentálták csoportjaik reflexióit az adott témára.

Az időszerű jövőtervezés művészei címmel a zsinati folyamatok teológiai tanácsadója adott útmutatást a következő időszakhoz az animátorok számára. Felhívta a figyelmet Ferenc pápa egyik fontos tanítására, miszerint a fiataloknak nagyon örülünk és az időseket is nagyon tiszteljük és szeretjük. A motivációról szólva a misszió lendületének tapasztalatát emelte ki: átadok valamit, ami számomra tapasztalat; hozzászólok; másokat bevonok; s a közösség erejének jelentősége lesz, hálát és bizalmat mélyít, szeretet tökéletesít. A nehézségek, a korlátainkkal való szembesülés megerősít bennünket.

DDR. MÁTÉ-TÓTH ANDRÁS vallásszociológus a pasztorálszociológiai felmérésekről tartott rövid előadást és irányelveket ahhoz a kutatáshoz, amelybe a lelkipásztorokat és zsinati animátorokat is bevonják. A jelenlévők – mint gyakorló hívők – a helyszínen egy kérdőívet töltöttek ki a vallásosságot, egyházat és zsinati témákat illetően.

A sokszínű Bánát nem magyar anyanyelvű hívei számára MASA TAMÁS atya és OROS ANGÉLA fordította az előadások anyagát.

A Nagybecskereki Egyházmegyében zsinati folyamatok szépen haladnak. A zsinat első dokumentumát – evangelizáció – és a második munkadokumentumot – gyermek és ifjúság – már feldolgozták a csoportok és a hozzájuk tartozó jegyzőkönyveket visszaküldték a Zsinati Irodába, erről DR. CSISZÁR KLÁRA részletes kimutatást is készített. Jelenleg a harmadik munkadokumentum feldolgozása van folyamatban, amelynek témája a család.