Drugi susret animatora Sinode – Zrenjaninska Biskupija

Drugi susret animatora Sinode

,,Jer gde su dvojica ili trojica sabrani u moje ime, onde sam ja među njima!” (Mt 18-20)

U subotu, 01.12.2018., održan je drugi susret sinodskih animatora.  Susret je održan u prostorijama muškog kolegijuma ,,Emaus”, sa početkom u 10 časova.

Uvodnu reč imao je otac biskup Ladislav Nemet sa saradnicom Klarom Čisar, koji su uveli animatore u novu godinu Sinode i podsetili na postignute događaje i odrađene materijale, ali i da smo svi pozvani da svojim životom, rečima i delima svedočimo ljubav Uskrsloga.

Svaki vernik ima svoju dužnost , al iono što nam je zajednička uloga je da budemo karizmatici; da primimo Isusa u svoja srca i poput Marije da Ga damo drugima i da kroz dela svoju ljubav prema Bogu iskažemo preko bližnjeg.

Predavanja su bila na mađarskom jeziku sa mogućnošću prevoda na srpski jezik zahvaljujući prevodiocima vlč. Maši Tomašu i Angeli Oros.

Nakon ovih tema, animatori su podeljeni u grupe u kojima smo konkretnije govorili o problemima, radostima i onome što nas motiviše na ovom sinodalnom putu, a koje su vodili vlč. Robert Pašček, vlč. Laslo Đuriš, Kantor Viola, Jonica Ksenija, Mihaj Oroš i Akoš Mesaroš. U razgovorima u grupama dotakli smo problema i situacije poput nedostatka vernika svih starosnih dobi, pogotovo dece i srednje generacije, porodica, nedostatak dijaloga, pasivnost, što nam je ujedno pomoglo da shvatimo kako kao župne zajednice mismo sami u borbi sa izazovima – kako se i moj bližnji bori sa veoma sličnim, pa čak i istim teskobama, ali i da nas pokreću radost zajedništva u Kristu.

Posle kraće pauze, u kojoj smo imali priliku da nastavimo razgovore i druženja, vođe grupa su iznele najbitnije stavke i predstavile razmišljanja animatora.

DDR. Mate Tot Andraš je u završnom predavanju istakao kako se trebamo truditi da promenimo ono što možemo i da naučimo da živimo sa nepromenljivim poteškoćama. Tokom upitnika koji je podelio , animatori su imali mogućnost da sa vlč. Stojanom Kalapišem obiđu kolegijum.

Susret je završen u popodnevnim časovima sa poticajem da sve naučeno i doživljeno upotrebimo za dalje delovanje i obrađivanje trećeg radnog materijala – čija je tematika porodica .Otišli smo bogatiji sa sastanka jedne velike porodice u svoje domove sa iskustvom i snagom da se trudimo svim snagama da nam zaista bude dobro na ovom plodnom tlu.