Jó nekünk itt!

A Nagybecskereki Egyházmegye plébániai zsinati animátorainak első találkozóját április 7-én tartották Nagybecskereken mintegy 120 résztvevővel.

A találkozó házigazdája DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD püspök volt, aki miután üdvözölte a püspökség egész területéről érkezett animátorokat, velük együtt magyar és szerbhorvát nyelven imádkozta a zsinati imát. A püspök atya bemutatta a jelenlévőknek DR. CSISZÁR KLÁRA pasztorálteológust, a zsinati folyamatok teológiai tanácsadóját és DANKU BALÁZS plébánost, a zsinati folyamatok lelki kísérőjét.

DANKU BALÁZS plébános A világi krisztushívők – a zsinat főszereplői?! címmel beszélt a világi hívők hivatásáról és feladatairól.

DR. CSISZÁR KLÁRA Mi is az, hogy egyházmegyei zsinat? címmel tartott előadásában idézett a zsinatot megnyitó dekrétumból, rávilágítva a zsinat feladatára és céljaira. A folytatásban a csoportvezetés szabályait ismertette a résztvevőkkel, akik csoportmunka keretében ismerkedtek meg az evangelizációról szóló első munkadokumentummal.

A sokszínű Bánát nem magyar anyanyelvű hívei számára MASA TAMÁS atya fordította az előadások anyagát és vezette a csoportmunkát. A magyar anyanyelvű hívek öt csoportban dolgoztak: Dél-Bánát hívei voltak a legkisebb létszámúak, mivel ők alkották a szláv nyelvű csoport gerincét, míg Észak- és Közép-Bánát animátorai két-két csoportban ismerkedtek a csoportvezetéssel.

A Nagybecskereki Egyházmegyei zsinati folyamatok szépen haladnak, a plébánosok és a plébániai zsinati animátorok április folyamán kézhez kapják a zsinat első dokumentumát, az evangelizáció munkadokumentumot és a hozzá tartozó jegyzőkönyveket, amelyet helyi szinten dolgoznak fel, és május végéig visszaküldenek a Zsinati Irodába.