Jó nekünk itt!

Harmadik ülését tartotta a nagybecskereki püspöki lakban a zsinati koordináló bizottság január 10-én. A Nagybecskereki Egyházmegye zsinatát 2017 és 2020 között tartják, amelynek előkészületeit a zsinat koordináló bizottsága végzi.

Találkozójukat a zsinati ima elimádkozásával kezdték, majd elemezték az elmúlt két hónap eseményeit. A zsinati bizottságok 2017. november 18-án tartották első találkozójukat, amelyen DR. CSISZÁR KLÁRA, a zsinati folyamatok megbízott teológiai tanácsadója és FT. DANKU BALÁZS, a zsinati folyamatok lelki kísérője tartottak előadást és adtak útmutatást a további munkához.

Az egyházmegyei zsinat ünnepélyes megnyitása 2017. december 3-án volt, amelyen részt vett Bánát hívő népe lelkipásztoraikkal együtt. A zsinatot megnyitó dekrétum felolvasását követően DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD püspök átadta a zsinati bizottságok tagjainak a kinevezését.

kb_zsinat_3A koordináló bizottság tagjai beszéltek a plébániákra kiküldendő zsinati reklámanyagról és a plébániai animátorok számára szervezendő találkozó előkészítéséről. A főpásztor bemutatta a zsinati evangelizációs dokumentumot, amelyet MONS. FISER JÁNOS általános helynökkel együtt készített elő. Ahhoz, hogy a hívek minél jobban megismerkedjenek a zsinat fogalmával, céljaival és annak lelki gyümölcseivel, MONS. GYURIS LÁSZLÓ pasztorális helynök készít homíliavázlatokat. Ezeket az ún. zsinati vasárnapokon ismertetik majd a lelkipásztorok híveikkel.