Istenre bízom hivatásomat

Dr. Német László SVD nagybecskereki püspök Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása ünnepén a nagybecskereki székesegyházban diakónussá szentelte Palatinus Alent.

Ismét egy lépcsővel közelebb kerültem ahhoz az álmomhoz, hogy lelkipásztorként szolgálhassam egyházunkat – nyilatkozta a szentelést követően Alen. – Elsősorban az ifjúság felé vagyok nyitott, mert úgy gondolom, hogy kiemelten kell velük foglalkozni ahhoz, hogy később is megmaradjanak az egyházban. Nem tudom, hogy milyen pályát fogok befutni, ezért Istenre bízom hivatásomat.

Palatinus Alen jelenleg a verseci plébánián teljesít szolgálatot. Hat iskolában dolgozik hittantanárként, emellett a plébániai hittan keretében is foglalkozik a fiatalokkal, s vállalja mindazokat a feladatokat, amellyel Erős Mihály esperesplébános megbízza.