Ismét továbbképzés volt Nagybecskereken

Március hónap 16-án Nagybecskereken immár harmadik alkalommal tartottak továbbképzést a püspökségen.

Dr. Német László SVD püspök úr miután imával megnyitotta ezt a találkozót köszöntötte a jelenlévő papokat, köztük Ft. Pósa László óbecsei plébánost, akit erre a továbbképzésre a püspök atya felkért előadónak.

László atya az előadásában a szinódusi folyamatról beszélt és kiindulópontul  Franz Lackner salzburgi érseknek a szinodalitás teológiájáról „Kérem, ne értsenek meg ilyen gyorsan” című írását vette alapul. Hangsúlyozta, hogy nagyon is fontos az új evangelizáció, hiszen nem szabad, hogy leragadjunk a megszokot általános dolgoknál, hanem haladnunk kell előre és élő-aktív közösséggé kell formálnunk a plébániaközösségeket, hogy időnk legyen a másikra, hogy meghallgassuk egymást.