Húsvéti üzenet – 2014

2013. november 26-án bemutatták a Szentatya Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdítását, amit magyarul így fordítunk: Az Evangélium öröme.

Ferenc pápa ebben a buzdításban írja: „vannak keresztények, akiknek látszólag nagyböjti stílusuk van, Húsvét nélkül” (6). A pápa tisztában van vele, hogy nem lehet minden élethelyzetben felhőtlenül örülni, vannak nehéz pillanatok is. Ám ha szünet nélkül ezekre hivatkozunk, hogy kimagyarázzuk, miért nincs bennünk öröm, rossz úton járunk. „A kísértés gyakran mentegetőzés vagy kifogás formájában jelentkezik, mintha számtalan feltételnek kellene teljesülnie ahhoz, hogy az öröm lehetséges legyen” (7). De aki valóban találkozott az élő Istennel, annak még milyen más forrásra, feltételre van szüksége ahhoz, hogy elkezdjen örülni? Mit adhat a mindennapi élet, az emberi valóság, amit ne tudna megadni maga Isten?

Az öröm megélésének egyik formája maga az evangélium hirdetése – hiszen a jó közölni akarja magát, az Istennel való találkozás öröme csak még tovább gyarapodik bennünk, ha azt kitágítjuk mások felé. Ez az öröm-közlő evangéliumhirdetés mindig eleven valóság, mert központjában az eleven Krisztus van, aki „széttöri azokat az unalmas beszédformákat, amelyekbe be akarjuk börtönözni őt”. Jézus hirdetése ezért „új utakon”, „találékony módszertannal, más kifejezési formákkal, beszédesebb jelekkel, a kortárs világ számára megújított jelentésű szavakkal” történik meg, mert csakis így tükrözi „az evangélium frissességét”. Valójában az Evangélium minden hiteles megélése mindig „új” (11). Az evangélium hirdetésének hitelessége elválaszthatatlan annak új mivoltától, vagyis attól, hogy az embert a maga adottságainak, kulturális és társadalmi környezetének megfelelő módon szólítsa meg.

Ebben az évben együtt ünnepeljük a húsvéti napokat az ortodox és protestáns testvérekkel. Nekik is kívánom, hogy a Bánát területén élő emberek ismerjék meg az Evangélium örömét, és ezt az örömet adják tovább mindenkinek.

Áldásos ünnepeket kívánok mindenkinek!

Dr. Német László SVD
nagybecskereki püspök