Uskrs – 2014.

U Vatikanu je 26. novembra 2013. godine predstavljeno i objavljeno apostolsko pismo Pape Franje „Evangelii Gaudium“ (Radost evanđelja) u kojoj Papa razlaže temu naveštanja evanđelja u današnjem svetu.

Papa Franja poziva Crkvu da se otvori i „izađe“ iz svojih „sigurnih“ prostora i uhodanih načina rada te da se stavi u službu sveta, posebno siromašnih i napuštenih. Izvor rada Katolika i Kršćana je radost evanđelja, koja ispunjava srce i čitav život svakog koji je lično sreo Isusa.

Papa otvoreno govori da je Crkva mesto milosrđa, a ne osude, jer Bog se u praštanju nikada ne umara. Prema Papi Crkva nije carina; ona je očev dom u kojemu ima mesta za svakog čoveka, zajedno s njegovim teškim životom. Papa Franja ponovno ističe da mu je draža Crkva koja je ranjena i prljava zbog toga što je izašla na ulice, nego Crkva koja je zatvorena u spletu administrativnih procedurâ. Ako ima nešto što može pobuditi sveti nemir u nama to je činjenica da brojna naša braća žive bez Isusovog prijateljstva.

Naše naveštanje Evanđelja treba imati pozitivna obeležja: blizinu, poštovanje, saučešće, strpljenje za napor svakog čoveka na putu humanog i kršćanskog dozrevanja.

Gledajući na situaciju u našoj državi, nikako ne možemo izgubiti iz očiju političku situaciju ovog trenutka. Čekamo na novu vladu, kojoj je narod u demokratskim izborima poverio sadašnjost i budućnost naših mladih. Tu želim da citiram reči Pape Franje: „Molim Gospodina da nam podari više političara koji uistinu imaju na srcu društvo, narod, život siromašnih!“

Ove godine Uskrs slavima zajedno sa Pravoslavnim Crkvama i Protestanskom braćom i sestrama u svetu. I njima želim blagoslov Uskrslog Gospodina! Neka ovi Uskrsni blagdani budu izvor radosti za sve nas, za one, koji veruju u Isusa, a i za one, koji su u potrazi za pravim smislom ovozemaljskog života.

Srećan Uskrs svima!

Dr. Ladislav Nemet SVD Biskup Zrenjaninski