Hitoktatók találkozója a püspökségen

A Nagybecskereki Egyházmegye hitoktatóinak találkozóját minden évben augusztus utolsó szombatján tartják, így idén augusztus 28-án a püspöki lakban volt a hagyományos összejövetel. Csipak Csaba atya, az egyházmegye hitoktatási ügyekkel megbízott lelkipásztora tartott rövid előadást a jelenlévők számára.

Azért vagyunk katekéták, mert a püspök küld bennünket erre a feladatra. Mi, papok azáltal, hogy felszenteltek bennünket arra is hivatottak vagyunk, hogy hitoktassunk. A lelkipásztorok mellett a világi hitoktatók a püspök tekintélyével és az egyház nevében vannak jelen az iskolában – hangsúlyozta. A tanúságtevő életmódra buzdította a hittantanárokat, valamint a szolidaritásra, tekintettel a gyermekek számának a csökkenésére, amely magával vonja az órák számának csökkenését is.

A hitoktatók kinevezéseit a 2021/22-es tanévre az egyházmegye főpásztora adta át. Dr. Német László SVD püspök, aki egyúttal a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia elnöke is, elmondta, hogy a konferencia a hitoktatók érdekeit szem előtt tartva az állami szervekkel folyamatos tárgyalásban van. Törekszenek az iskolai hitoktatás elfogadtatására, valamint a hitoktatók munkaviszonyának rendezésére, állandósítására. Az egyházmegye főpásztoraként – a közelmúltban lezárult zsinat hozadékaként – kiemelte, hogy a lelkipásztorok mellett a jövő évtől a hittantanárok számára is egy ingyenes általános- és szakorvosi ellenőrzést biztosít a püspökség.

A hitoktatók találkozóján egyeztettek az aktuális egyházmegyei hittanos programokról, amelyek a járványügyi helyzet függvényében valósulnak meg. Lesz képzőművészeti- és fotópályázat, s tervben van az egyházmegyei táborok megvalósítása is 2022 nyarán.