Hitoktatói továbbképzés

Továbbképzést tartottak a katekéták számára augusztus 31-én Nagybecskereken. Az Egyházmegye hitoktatói szép számban megjelentek a képzésen. A program mons. dr. Német László SVD, belgrádi metropolita érsek, a Nagybecskereki Egyházmegye kormányzója köszöntésével vette kezdetét. A köszöntő után az előadások következtek, amelyeket dr. Szöllősi Tibor temerini plébános tartotta. A találkozón a jelenlévő hitoktatók megkapták a 2023/2024-es tanévhez szükéges kinevezést a püspökségtől. A továbbképzés agapéval és kötetlen társalgással zárult.