Hinnetek kell Isten erejében!

Ballagási ünnepség keretében búcsúztak az alma matertől a nagybecskereki Szathmáry Karolina Leánykollégium érettségizői május 10-én. A hálaadó szentmisét Dr. Német László SVD nagybecskereki püspök mutatta be paptestvéreivel, Varga Zoltán szalézi atyával és Elias Ohoiledwarin verbita atyával.

Homíliájában a főpásztor egy mesével ajándékozta meg a ballagókat, és felhívta mindazokra az értékekre a figyelmüket, amelyek gazdaggá, tartalmassá teszik életünket: a család, szorgalom, becsület, boldogság, Isten. Homíliája végén a főpásztor sok kegyelmet kívánt a lányoknak.

A kollégium vezetője, Julianna nővér a tizenkét érettségizőt tarisznyájukban szimbolikus ajándékokkal – pogácsa (mindig legyen bőséges étel asztalotokon); pénz (legyen anyagi segítség életetek útján); a kollégium udvarából származó föld (ne feledjétek, honnan indultatok); szimbolikus GPS (ne feledjétek, honnan indultok és hová akartok érkezni) – bocsátotta útjára. Hinnetek kell Isten erejében! S bárhová is juttok, ne feledjétek, mindig van újrakezdés, hangsúlyozta Julianna nővér.

A ballagtatók nevében a harmadikos Lackó Márta, míg a ballagók nevében Berta Karolina búcsúzott, s köszönte meg a nővéreknek, nevelőiknek, az őket kiszolgáló személyzetnek és a lelkipásztoroknak a róluk való gondoskodást.