Hálaadó szentmisével ünnepeltek a 150 éves écskai templomban

Jeles ünnepet ült Écska hívő népe 2014. október 5-én: templomuk felszentelésének 150 éves jubileuma alkalmából hálaadó szentmisét mutatott be Dr. Német László SVD nagybecskereki püspök. Az egyházmegye főpásztorával együtt misézett msgr. Tietze Jenő apostoli protonotárius, P. Tratnjek Stanko SDB, P. Srečko Golob SDB, P. Varga Zoltán SDB és P. Janez Jelen SDB.

Az écskai hívekkel együtt ünnepeltek a környező települések zarándokai Nagybecskerekről, Muzslyáról, Lukácsfalváról és Erzsébetlakról. A kétnyelvű szentmisén Rácz M. Gizella nővér magyarul, Milan Nedeljković hitoktató horvátul olvasott fel, a maroknyi hittanos pedig a hívek könyörgését mondta. Az ünnep fényét növelte a Mezei Szimóna vezette muzslyai Don Bosco gyerekkórus, akik a szentmise zenei szolgálatát látták el.

Az egykori plébániát Écskai Lázár János kegyúr kérésére alapították 1793-ban. Az első templomot egy évvel később építették, de 1836-ban a falu hatvan házával együtt leégett. A jelenlegi templomot Lázár Zsigmond építtette és Bonnaz Sándor csanádi püspök szentelte fel 1864. szeptember 18-án. A templomban eredeti állapotában van az Adolf van der Venne holland festő által készített három nagy festmény, Krisztus megkeresztelése, illetve Judit (Lázár Viktorina – Lázár Zsigmond felesége – arcvonásaival) és magyarországi Szent Erzsébet (Lázár Zsigmond édesanyja, Edelspacht Erzsébet vonásaival).