Hálaadó szentmise Padén

A Nagybecskereki Egyházmegye legkisebb plébániatemploma a padéi, amely tavaly ünnepelte felszentelésének 175 éves jubileumát.

A padéi Havas Boldogasszony plébániatemplom teljes felújítási munkálatainak befejeztével püspöki szentmise keretében adtak hálát Istennek és mindazoknak, akik ezt lehetővé tették október 20-án. A szentmisét Dr. Német László SVD nagybecskereki püspök mutatta be oltártestvéreivel a zsúfolásig telt templomban. A homília teljes terjedelmében olvasható itt.

Mons. Fiser János plébános, általános helynök a szentmise végén megköszönte mindazoknak a munkát és anyagi támogatást, akik segítettek a templom külső és belső felújításában, valamint imáikkal folyamatosan jelen voltak.

Print