Felkészülés a jelzőrendszeres házi gondozásra

A Nagybecskereki Püspökségi Caritas új tevékenységi profillal –jelzőrendszeres házi gondozással – bővül a közeljövőben. A projektum a Nagybecskereki Püspökségi Caritas és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közös programja, amely a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával valósul meg.

Az együttműködés első lépéseként a Magyar Máltai Szeretetszolgálat képviselői képzést tartottak, melynek során ismertették a Caritas munkatársaival a jelzőrendszeres házi gondozást február 17-én. A képzésnek a Nagybecskereki Püspökségi Caritas Központja adott otthont.

A képzést Győri Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke tartotta, aki elméletben és gyakorlatban is bemutatta a távfelügyeleti rendszer működését. A projektum vezetője Adányi László, aki a Magyar Máltai Szeretetszolgálatban nemcsak katasztrófa elleni védelemmel foglalkozik, hanem nemzetközi fejlesztésekkel is, elmondta, hogy Magyarországon több mint tíz éve működik ez a rendszer, és ha a nagybecskereki próbaidőszak beválik, ennek mintájára Szerbia bármely részén bevezethető lesz a jelzőrendszeres házi gondozás.

A Nagybecskereki Püspökségi Caritas tizenhárom évvel ezelőtt kezdte meg a házi gondozást, legnépszerűbb tevékenységi profilját. Jelenleg Nagybecskerek területén védenceik száma 130 és 150 között mozog, míg Magyarcsernyén és Tóbán mintegy 100 személyt látogatnak és gondoznak.

A Caritas védencei közül az első körben húsz személyt választanak ki, akik az új szolgáltatás részesei lehetnek a kísérleti időszakban.

A projektum bemutatóján a nagybecskereki önkormányzat két képviselője is megjelent. A tervek szerint a városvezetést is bevonnák a projektum megvalósításába, amelyről a jövőben tárgyalnak majd a Caritas vezetőjével. Nagybecskerek önkormányzata a 2016-os évben 2,5 millió dinárt hagyott jóvá a Caritas javára, ami 200 ezer dinárral több az elmúlt évben megszavazott összegnél.