Felajánlás a szenvedőkért Padén

A padéi hívek is rendszeresen imádkozzák a Lourdes-i kilencedet. Az idén is Lobár Mária toborozta a kilencedet imádkozókat.

1858. február 11-én a Lourdes melletti Massabielle-barlangban a szegény, tanulatlan 14 éves francia Soubirous Bernadettének megjelent a Szűzanya. A Betegek Világnapja február 11. Szentatyánk, II. János Pál pápa 1992-es döntése óta Szűz Mária első lourdes-i jelenésének napján ünnepli a katolikus egyházunk ezt a világnapot. A Szentatya az ellene elkövetett merényletet követően egyre inkább megtapasztalta a betegség nehéz keresztjét, s különös együttérzéssel fordult a betegekhez.

Mária néni és a 20 tagot számláló imacsoport megbeszéltük, hogy mi is ezt a népi ájtatosságot, imakilencedet felajánljuk a világ szenvedő betegeiért, és azokért az emberekért – orvosok, ápolók, a betegápoló rend tagjai, papok, szerzetesek, önkéntesek, a hozzátartozók és mindenki – akik a betegségben szenvedőket ápolják, hozzásegítik a gyógyuláshoz, vagy legalább enyhítik a kínjaikat.

Msgr. Fiser János atya kérte az időseket, betegeket, akik nem tudnak eljönni a közösségben végző lourdes-i kilencedre, hogy otthonaikban ők is végezzék az imakilencedet. Az atya buzdítására az ájtatosság kezdete előtt mi is meggyóntunk.

A meleg hittanteremben kilenc napon át felcsendült az ének: „Üdvözlettel, dicsérettel zengje ajkunk Máriát, mintha Lourdes-ban hogyha lennénk, úgy látunk, óh, Szűzanyánk” – és szállt a hívek imája a Szűzanyához. Dicsérettel, köszönettel, fohásszal, Rózsafüzér-imával tártuk ki szívünket a lourdes-i Szent Szűz előtt.

Mária néni irányításával az ájtatosság során az előimádkozók/felolvasók felidézték az eseményeket, amelyek 160 éve történtek a dél-franciaországi Lourdes falucskában, Soubirous Bernadette 14 éves beteges kislány életében.

A kilenced befejeztével, a lourdes-i Boldogasszony ünnepén, Fiser atya a kilencedet végzőkért mutatta be a szentmisét, amikor mi is felajánlottuk magunkat Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, ami megerősít bennünket a mindennapi küzdelmeinkben.

Fiser atya prédikációjában elmondta, hogy a szentmisét azokért ajánljuk fel, akik az elmúlt kilenc napban végezték az ájtatosságot és ma a lourdes-i Boldogasszony ünnepén is különösképpen ahhoz Szűzanyához fordultak, aki Lourdes-ban bemutatkozott, mint Szeplőtelen Fogantatás. Őt kérjük, hogy azokat a szándékokat, amelyeket a kilencedet végzők neki fölajánlottak továbbítsa a Mindenható Istenhez, mint hathatós pártfogó és szószoló.

A Szűzanya választotta ki a helyet ahol megjelent és Ő választotta ki a személyt, akinek megjelent 1858. február 11-én, majd február 15-én a sziklabarlangban csodatevő forrás fakadt. Március 2-án megbízta a kislányt, mondja meg a papságnak, hogy e helyen építsenek kápolnát. A forrásnál kezdettől fogva tapasztaltak csodás gyógyulásokat, főleg a lelki gyógyulások száma felmérhetetlen. A forrás feletti sziklára 1876-ra felépült a templom. Lourdes világhírű zarándokhely lett.

A jelenés helyén a sok csodálatos gyógyulás igazolta Mária Istentől kapott hatalmát.

Prédikációja végén lelkipásztorunk, arra kért bennünket, hogy mindig, mindenkinek mondjuk el Mária lourdes-i üzenetét: Tartsatok bűnbánatot! Imádkozzátok a Rózsafüzért! Imádkozzatok a bűnösök megtéréséért!