Evangelizációs munkadekumentum kidolgozása Muzslyán

Az első munkadokumentum kidolgozása a muzslyai plébánián több csoportban valósult meg. Az egyháztanács tagjai alakítottak egy csoportot, azután a családosok, majd a Szeretetházban is alakult két csoport és a Domonkos Szávió templomban is létrejött egy csoport. A zsinati imával kezdtük a találkozókat. Eredményes megbeszélések voltak. Egyes csoportok többször is összejöttek. Az evangelizációs munkadokumentum megbeszélése közben is evangelizáció történt.

Az evangelizációs munkadokumentációval az Emmausz kollégiumban is foglalkoztunk. Két csoportot alakítottunk. Az egyik csoportot Gerdof Zsolti, a másikat pedig Gabona Ferenc vezette. Két, illetve három összejövetelen beszélgettünk a témával kapcsolatosan. Értékes hozzászólások voltak, melyet az animátorok továbbítanak a zsinati bizottságnak. A fiatalok véleménye és meglátásai is nagyon fontosak a zsinati folyamatokban.